Szkolenia

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Podstawowe informacje na temat szkoleń kierowców zawodowych.

 

Mamy kilka rodzajów kursów uprawniających do podjęcia pracy jako kierowca pojazdu ciężarowego lub autobusu.

Prawo jazdy kategorii C lub D nie jest obecnie wystarczającym uprawnieniem do podjęcia pracy jako kierowca ciężarówki lub autobusu. Aby zawodowo jeździć tymi pojazdami, trzeba jeszcze przejść kurs na przewóz rzeczy lub kurs na przewóz osób, który oficjalnie nazywa się kursem kwalifikacyjnym lub kwalifikacją wstępną. W zależności od tego, ile kandydat na kierowcę ma lat i w jakim zakresie chce poszerzać swoje uprawnienia, w Polsce można przystąpić do kursu:

 

 • kwalifikacji wstępnej;
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej;
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;
 • szkolenia okresowego

 

Podstawowe informacje na temat odbywanych kwalifikacji:

 

Przeważnie jest tak, że nie musimy przechodzić pełnej kwalifikacji wstępnej, a np. zdecydować się na przyspieszoną lub uzupełniającą.

Oto podstawowe różnice między poszczególnymi kursami na przewóz rzeczy lub osób.

 1. Kwalifikacja wstępna (lub też kwalifikacja wstępna pełna) przeznaczona jest dla osób, które, zdobyły prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku i chcą zostać zawodowym kierowcą pojazdu w ramach kategorii C lub C+E (czyli ciężarówki), ale nie ukończyły 21 lat; zdobyły prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku i chcą zostać zawodowym kierowcą pojazdu w ramach kategorii D lub D+E (czyli autobusu), ale nie ukończyły 23 lat.
 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które, zdobyły prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku, chcą zostać zawodowym kierowcą pojazdu w ramach kategorii C lub C+E (czyli ciężarówki) i ukończyły 21 lat; zdobyły prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku, chcą zostać zawodowym kierowcą pojazdu w ramach kategorii D lub D+E (czyli autobusu) i ukończyły 23 lata.
 3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przeznaczona jest dla osób, które, zdobyły prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku, ukończyły uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii D/D+E/D1/D1+E i chcą je rozszerzyć o kategorię C/C+E/C1/C1+E, ale nie mają skończonych 21 lat, zdobyły prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku, ukończyły uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C/C+E/C1/C1+E i chcą je rozszerzyć o kategorię D/D+E/D1/D1+E, ale nie mają skończonych 23 lat.
 4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które, zdobyły prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku, ukończyły uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii D/D+E/D1/D1+E, chcą je rozszerzyć o kategorię C/C+E/C1/C1+E i mają ukończone 21 lat; zdobyły prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku, ukończyły uprawnienia w ramach kwalifikacji wstępnej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C/C+E/C1/C1+E, chcą je rozszerzyć o kategorię D/D+E/D1/D1+E i mają ukończone 23 lata.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (kat. C i D).

 

Najważniejsze informacje o kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C i D.

Przed przystąpieniem do szkolenia , musimy wcześniej uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).

Na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą się zapisać osoby w wieku: 21 lat, o ile chcą zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami z kategorii C/C+E (czyli ciężarówkami, także z przyczepami); 23 lata, jeśli chcą zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami z kategorii D/D+E (czyli autobusami, także z przyczepami).

Wykonanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest możliwe również dla osób w wieku 18-21 lat (na kat. C) lub 21-23 lata (kat. D), z tym że będą wtedy obowiązywały limity odnośnie pojazdów, jakie będzie można prowadzić. I tak wyrobienie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C/C+E przez osobę w wieku 18-21 lat upoważni do prowadzenia pojazdów zawartych w prawie jazdy kategorii C1/C1+E. W przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię D/D+E, osoby wyrabiające ją w wieku 21-23 lata otrzymają uprawnienia wyłącznie na autobusy z kategorii D1/D1+E, w dodatku w ograniczonym zakresie (jazda tylko na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km).

Zrobienie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej rekomendowane jest wobec tego dla osób, które ukończyły 21 lat (kat. C) lub 23 lata (kat. D), ponieważ nie dotkną ich wtedy te ograniczenia z uwagi na osiągnięty wymagany wiek.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej trwających łącznie 140 godzin. Teoretyczna zajmuje zdecydowanie więcej czasu, bo 130 godzin. W ramach 10 godzin zajęć praktycznych kursant 8 godzin jeździ w ruchu miejskim i 2 godziny w specjalnych warunkach, które można zastąpić godzinną jazdą na symulatorze. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne podzielone są z kolei na część podstawową oraz specjalistyczną. Przystąpienie do specjalistycznej możliwe jest dopiero po ukończeniu części podstawowej.

Egzaminy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Kosztują one 50,00 zł.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 30 pytań: 20 z wiedzy podstawowej, 10 z wiedzy specjalistycznej. Aby zaliczyć egzamin, trzeba poprawnie odpowiedzieć na minimum 16 pytań z zakresu podstawowego i 5 pytań z części specjalistycznej. Całość trwa 45 minut.

Zdanie egzaminu kończy się wystawieniem przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – czyli Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Przedkładamy je w Wydziale Komunikacji do którego jesteśmy przypisani. Na jego podstawie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wyda nam  nowe prawo jazdy z kodem 95 lub dla osób z poza UE Świadectwo Kwalifikacji Kierowcy, które jest ważne przez 5 lat.

Po upływie tego czasu trzeba na nowo zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz przejść szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe kierowców w 2023 – najważniejsze zmiany.

Już od 6 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe przepisy, które wprowadziła nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Celem nowelizacji było ujednolicenie prawodawstwa polskiego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r.

Od tego dnia każda osoba, która planuje wziąć udział w szkoleniu okresowym kierowców, musi wcześniej uzyskać profil kierowcy zawodowego (PKZ).

Aby utworzyć profil, należy zgłosić się do lokalnego Wydziału Komunikacji i przedstawić orzeczenie psychologiczne i lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do dalszej pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Potrzebne będzie też kolorowe zdjęcie, dokument tożsamości oraz prawo jazdy. Następnym krokiem jest przekazanie PKZ do wybranego ośrodka szkolenia kierowców.

Nie są to jedyne zmiany, które weszły w życie w 2022 roku. Od kwietnia 2022 r. szkolenia okresowe kierowców zawodowych mogą być zorganizowane w formie online.  Nowe przepisy precyzują również, że okresowe szkolenie kierowców musi składać się z 5 modułów, w tym co najmniej z jednego działu obejmującego zajęcia praktyczne w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kolejną z wprowadzonych w tym roku nowości jest karta kwalifikacji kierowcy, czyli rozwiązanie adresowane dla kierowców, którzy nie mieszkają w Polsce na stałe, a więc nie spełniają warunków posiadania polskiego prawa jazdy z kodem 95.

Co ile należy odnawiać uprawnienia kierowcy zawodowego?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy nie przyniosło w tej kwestii żadnych zmian – szkolenie okresowe kierowców zawodowych należy odbyć raz na pięć lat.

Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców?

Zgodnie z najnowszymi przepisami szkolenie podzielone jest na 5 modułów, a każdy z nich musi zostać omówiony w ciągu jednego dnia. Daje to łącznie 5 dni, jednak nie muszą one przypadać po sobie (np. od poniedziałku do piątku) – istnieje możliwość dostosowania zajęć
do dyspozycyjności kierowcy.

Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy drogowe?

Tak jak w poprzednich latach, jest to 35 godzin. Program szkolenia dotyczy takich zagadnień, jak stosowanie przepisów ruchu drogowego, utrzymanie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, ekonomika jazdy, mocowanie ładunku, pierwsza pomoc. Pojawiają się także tematy obejmujące swoim zakresem krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, przewóz drogowy ładunków specjalnych i obsługę klientów.

Przepisy z 6 kwietnia 2022 roku wskazują, że szkolenie okresowe kierowców musi uwzględnić przynajmniej po jednym module związanym z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych.

Czy po szkoleniu okresowym jest przeprowadzany egzamin?

Jest to jedna z kwestii, w których rok 2022 nie przyniósł zmian – szkolenie okresowe dla kierowców nie jest zakończone żadną formą egzaminu teoretycznego lub praktycznego. Warunkiem niezbędnym do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej jest udział we wszystkich modułach szkolenia oraz uzyskanie niezbędnych orzeczeń lekarskich (przed rozpoczęciem zajęć). Zdobyte świadectwo kwalifikacji zawodowej uczestnik powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji, gdzie będzie mógł odebrać nowe prawo jazdy wraz z uzupełnionym kodem 95 oraz odpowiednią datą ważności.

 

Czy kierowca może ukończyć́ jedno szkolenie okresowe do wszystkich kategorii prawa jazdy?

Prawo przewiduje taką możliwość. Jeżeli kierowca posiada prawo jazdy kat. C i D, może przedłużyć swoje uprawnienia i otrzymać oba świadectwa kwalifikacji zawodowych uczestnicząc tylko w jednym ze szkoleń okresowych. Trzeba jednak pamiętać, że badanie lekarskie oraz badania psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania transportu drogowego muszą dotyczyć obu kategorii prawa jazdy.

Czy szkolenie okresowe kierowców można odbyć online?

W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany wzrost popularności nauki i pracy w formie zdalnej, na co w dużym stopniu miała wpływ pandemia koronawirusa. Czy można w ten sposób ukończyć szkolenie okresowe kierowców?

E-learning jest formą dopuszczoną przez nowe przepisy, jednak tylko w ograniczonym zakresie.

Zajęcia prowadzone przez Internet mogą obejmować jeden dzień szkolenia teoretycznego, a zatem jeden siedmiogodzinny moduł.

Ustawodawca przewidział w tej kwestii także wymagania dla ośrodków szkoleniowych – jak możemy przeczytać w ustawie o transporcie drogowym: „Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego”.

Jakie badania należy wykonać́, aby przedłużyć́ uprawnienia kierowcy zawodowego?

Kierowcy wykonujący przewóz rzeczy lub osób podlegają restrykcyjnym wymaganiom w aspekcie zdrowia. Badania lekarskie dotyczą wzroku i słuchu, przeprowadzane są również badania neurologiczne, oceniana jest koordynacja ruchowa i ogólna kondycja kierowcy. Badania obejmują nie tylko stan fizyczny, ale także psychiczny – w tym celu przeprowadza się psychotesty, które mają na celu weryfikację zdolności poznawczych, czasu reakcji oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Jak wygląda szkolenie okresowe kierowców po 60 roku życia?

Wszystkie zasady wyglądają tak samo, jedyną różnicą jest właśnie konieczność częstszego wykonywania badań– kierowcy w takim wieku powinni przechodzić je co 2,5 roku i aktualizować orzeczenia w Wydziale Komunikacji.

Nasz ośrodek organizuje badania lekarskie i psychologiczne.

Badanie lekarskie kosztuje 200,00 zł , a psychologiczne 150,00 zł.

 

Jak planować i zapłacić za szkolenie?

Szkolenie okresowe kierowców warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie wygasły aktualne uprawnienia – trzeba brać pod uwagę czas szkolenia oraz okres oczekiwania na nowe prawo jazdy, który wynosi nawet 4 tygodnie.

Kto płaci za szkolenie okresowe kierowców?

Tutaj przepisy jednoznacznie wskazują, że pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów badań lekarskich i testów psychotechnicznych, nie musi jednak pokrywać kosztów samego szkolenia.

Po odbytym szkoleniu zawsze u nas otrzymasz rachunek imienny lub na wskazaną firmę.

Za szkolenie okresowe płacimy gotówką lub  kartą płatniczą.

 

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK).

 

Muszą ją wyrobić osoby z kwalifikacjami do przewozu towarów lub osób, ale nie posiadające polskiego prawa jazdy. Jednym słowem Cudzoziemcy z poza UE.

 

Jak uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy? – nic innego jak wspomniany kod 95 który jest wpisywany do polskiego prawa jazdy.

Osoby posiadające prawo jazdy wydane w innym kraju muszą się wobec tego zatroszczyć o wydanie innego dokumentu, który potwierdzi zdobycie wymaganych uprawnień.

Taką rolę spełnia Karta Kwalifikacji Kierowcy – po jej wydaniu kod 95 zostanie umieszczony właśnie w niej.

Karta Kwalifikacji Kierowcy jest zatem dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do wykonywania zawodu w zakresie kategorii C/C+E lub D/D+E, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy. Tak naprawdę nie musi ona wobec tego interesować kierowców z już „wbitym” w prawo jazdy kodem 95.

 

Gdzie wyrobić Kartę Kwalifikacji Kierowcy? Ile to kosztuje?

 

Karta Kwalifikacji Kierowcy obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2022 r.

Za wydawanie tego dokumentu odpowiedzialne są Starostwa Powiatowe dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Wyrobienie Karty Kwalifikacji Kierowcy kosztuje 150 zł + opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.

Aby uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy, należy przygotować i zanieść do Starostwa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy;
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wraz z kserokopią;
 3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wraz z kserokopią;
 4. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (jeśli było wcześniej wydane) wraz z kserokopią;
 5. Kartę Kwalifikacji Kierowcy (jeśli była wcześniej wydana) wraz z kserokopią;
 6. Kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, spełniającą określone w rozporządzeniu wymagania;
 7. Kopię posiadanego prawa jazdy;
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej; 9. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Przed wizytą dokładnie sprawdźmy, czy przypisany nam urząd nie wymaga jeszcze innych dokumentów, np. zaświadczenia o dacie uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C lub D. Szczególnie jak na obecnym prawo jazdy kierowcy brakuje takiej informacji ( przeważnie dotyczy to osób przyjeżdzających do nas np. z Filipin).

 

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Co to jest i jak go założyć ?.

 

Profil Kierowcy Zawodowego jest elektronicznym dokumentem identyfikującym przyszłego kierowcę zawodowego.

Poza danymi osobowymi zawiera informacje o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych, a także wpisy o już uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej i karcie kwalifikacji kierowcy.

Wraz z odbywaniem kolejnych kursów PKZ jest na bieżąco aktualizowany, udostępniany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Do czego jest potrzebny PKZ?

Profil Kierowcy Zawodowego działa na podobnej zasadzie jak Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dla osób chcących zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami.

Założenie PKZ otwiera furtkę do powiększenia zawodowego porfilu o kwalifikacje niezbędne do podjęcia zawodowej pracy w transporcie towarów lub osób – czyli głównie do uzyskania tzw. kodu 95 w prawie jazdy.

W zależności od tego, jakie uprawnienia będzie chciał wyrobić przyszły zawodowy kierowca, PKZ będzie informował, czy obejmują one: prawo jazdy kategorii C/C+E/C1/C1+E; prawo jazdy kategorii D/D+E/D1/D1+E; kwalifikację wstępną; kwalifikację wstępną przyspieszoną; kwalifikację wstępną uzupełniającą; szkolenie okresowe.

PKZ jest możliwy do pobrania w przypisanym do miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji.

Co ważne, nie trzeba nic płacić za jego założenie. Jednakże  poniesiemy koszty w wysokości 100,50 zł przy odbiorze prawo jazdy.

Nim jednak udamy się do WK w celu uzyskania Profilu Kierowcy Zawodowego, wcześniej zróbmy badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (warunek konieczny).

Należy zabrać też ze sobą kolorowe zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, z wizerunkiem z przodu), dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) oraz prawo jazdy.

Co po założeniu PKZ?

 

Po wyrobieniu PKZ ośrodek, w którym przystępujemy do interesującego nas kursu, blokuje tymczasowo Profil i odblokowuje go w momencie zakończenia szkolenia.

Kończy się ono zdobyciem elektronicznego (nie jak dotychczas – papierowego) Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które trafi do baz danych w Profilu Kierowcy Zawodowego. Dysponując nim można wymienić prawo jazdy na dokument z kodem 95, który ostatecznie potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy jako zawodowy kierowca.

 

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy i kurs na przewóz osób? Cena (2023)

Z uwagi na największą liczbę godzin, najwięcej przyjdzie zapłacić za kurs kwalifikacji wstępnej pełnej – kosztuje ona 5500,00 zł.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 3500,00 zł

Szkolenie okresowe kierowców – 800,00 zł

 

Zwolnienia z obowiązku posiadania uprawnień kierowcy zawodowego.

Wprowadzono również aktualizację zwolnień z obowiązku posiadania badań oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Wymagań tych nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

 1. którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 2. wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;
 3. wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;
 4. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;
 5. do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;
 6. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy humanitarnej;
 7. wykorzystywanego do:
 1. a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
  c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,
  d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia

– pod warunkiem że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

 1. wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;
 2. wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy – pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;
 3. wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 4. który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

Świadectwa kwalifikacji zawodowej nie jest potrzebne do kierowania pojazdami, które wymagają posiadanie prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E.

Powrót do szkoleń