Szkolenia

SZKOLENIA ADR

Kursy ADR jest prowadzony dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, którzy ukończyli 21 lat. Kurs umożliwia wykonywanie profesjonalnego transportu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie całej Polski i UE. oraz dla osób, którym takie uprawnienia wygasły.

 

Ile trwa:
– szkolenie podstawowe: 24 godziny lekcyjne + ćwiczenia (łącznie 3 i pół dnia)
– szkolenie w zakresie cystern: 16 godzin lekcyjnych + ćwiczenia (łącznie 2 i pół dnia)
– szkolenie w zakresie klasy 1 (wybuchowe): 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)
– szkolenie w zakresie klasy 7 (promieniotwórcze): 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Powrót do szkoleń