Szkolenia

SZKOLENIA ADR

Kto podlega: dla osób posiadających prawo jazdy:

01

WARUNKI PRZYJĘCIA

  • ukończone 21 lat
  • posiadanie prawa jazdy

02

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

  • kserokopię prawa jazdy
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle (głowa w pozycji  frontalnej)
  • druk zgłoszeniowy

KURS PODSTAWOWY ADR (wszystkich klas)

Przeszkolenie powinny odbyć kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

CZAS TRWANIA KURSU – 3 dni (piątek, sobota , niedziela)

KOSZT KURSU: 800 zł

TERMINY KURSU: Każdy 3 weekend miesiąca

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany w niedzielę, po kursie.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin + podręcznik w cenie kursu.

ZAPEWNIAMY

  • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców
  • pomoc w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz zapisie na egzamin państwowy
  • niezbędne materiały dydaktyczne
  • catering w trakcie szkolenia
  • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH

Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m³, kierowcy pojazdów – baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m³ oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m³ na jednostkę transportową.

CZAS TRWANIA KURSU – 2 dni  (piątek, sobota )

KOSZT KURSU: 500 zł

TERMINY KURSU: Każdy 3 weekend miesiąca

EGZAMIN

Egzamin  w niedziele, po kursie.

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KLASY 1

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne wybuchowe). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU – 1 dzień
TERMINY KURSU: Każdy 3 weekend miesiąca
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

KOSZT KURSU: 500 zł

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany następnego dnia po kursie.

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW  PROMIENIOTWÓRCZYCH KLASY 7

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne promieniotwórcze). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU – 1 dzień
TERMINY KURSU:  Każdy 3 weekend miesiąca
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

KOSZT KURSU: 500 zł /EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany tego samego dnia po kursie.

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej  sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby  o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie szkolenia.

Powrót do szkoleń