SZKOLENIA

W ofercie firmy U STODOLNYCH jest przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych, niezbędnych do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej według znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenia te są prowadzone w formie wykładu, zajęć pod nadzorem trenera w sali ośrodka szkolenia lub formie learningu.

Kto podlega: dla osób posiadających prawo jazdy:

Zmiany w systemie szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej – tzw. kod 95.

Od 5 kwietnia 2022 r. zmienił się system szkolenia kierowców w zakresie szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej. Zaczęły obowiązywać zmienione przepisy ustawy o transporcie drogowym, ustawy o kierujących pojazdami.

W przepisach pojawiła się nowa definicja: Profil Kierowcy Zawodowego

 

Gdzie i jak uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego

 

Miejscem właściwym do pobrania profilu kierowcy zawodowego będzie Wydział Komunikacji. Kierowca powinien się tam pojawić odpowiednio przygotowany, czyli posiadać aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne, jedno kolorowe zdjecie.

Od kwietnia 2022 r. proces uzyskania kodu 95 wygląda następująco:

  1. Wykonanie badania lekarskiego i psychologicznego
  2. Pobranie PKZ z Wydziału Komunikacji
  3. Złożenie PKZ w ośrodku szkolenia i rozpoczęcie odpowiedniego kursu zawodowego

Warto zaznaczyć, że pobranie profilu kierowcy zawodowego nie wiąże się z dodatkową opłatą.

 

Ważne: wykonując badania lekarskie i psychologiczne w Ośrodku Szkolenia u Stodolnych otrzymasz pomoc w wypełnieniu wniosku o profil kierowcy zawodowego. Wszystkie niezbędne formularze wraz z orzeczeniami uzyskasz po ukończonych badaniach. Pozostanie jedynie złożyć je w urzędzie i odebrać PKZ.

 

 

Powody wprowadzenia Profilu Kierowcy Zawodowego.

 

Uszczelnienie nadzoru nad kierowcami i ośrodkami wykonującymi szkolenia zawodowe kierowców. PKZ ma pomóc weryfikować czy Świadectwo jest oryginalne i czy zostało zdobyte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kolejne kroki

01

Przekazanie numeru profilu kierowcy do OS u Stodolnych.

02

Uzgodnienie przewidywanych terminów szkolenia
a/ pierwszym dniem szkolenia może być dzień po uzyskaniu profilu kierowcy
b/ pozostałe dni szkolenia to muszą być dni gdzie kierowca nie jest aktywny zawodowo, nie używa swojej karty kierowcy, przebywa na terenie kraju.
c/ uzgodnienie z OS sposobu odbywania zajęć: wykłady , zajęcia pod nadzorem trenera w sali ośrodka szkolenia, learning,

03

Po odbytym szkoleniu lub w ostatnim dniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu do rąk własnych.
OS u Stodolnych przekazuje informacje na PKZ o zakończeniu szkolenia.
Kursant oczekuje na odbiór nowego prawo jazdy.

Cena szkolenia okresowego od dnia 6 kwietnia 2022 roku wynosi 800,00 zł, którą kierowca reguluje w pierwszym dniu spotkania w Ośrodku Szkolenia lub w dniu odbioru zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Płatności za szkolenia można regulować kartą płatniczą.

Każda osoba szkolona otrzymuje Podręcznik Kierowcy Zawodowego cieszący się dużą popularnością wśród kierowców. Zawiera on dużą ilość informacji praktycznych wynikających z doświadczenia nabytego we współpracy z przewoźnikami i samymi kierowcami.

Dobry serwis kawowy i napoje chłodzące to u nas standard.

Od wielu lat prowadzimy szkolenia dla kierowców z Ukrainy i Białorusi.

Zapewniamy dla nich materiały szkoleniowe i dydaktyczne wydane w języku rosyjskim.

 

Mamy prawie 100% zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych w przypadku kierowców muszących odbyć tak zwaną kwalifikacje wstępną przyspieszoną. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w języku rosyjskim.

Dobra znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego zatrudnionych wykładowców sprzyja dobremu przygotowaniu przyszłych kierowców do wykonywania swojego zawodu na obszarze UA.

Po zmianie przepisów uprawnieniem do wykonywania zawodu kierowcy na obszarze UE jest karta kwalifikacji kierowcy. OS u Stodolnych pomaga w przygotowaniu wniosku i pozostałych dokumentów związanych z wydaniem karty kwalifikacji kierowcy.

Firma u Stodolnych posiada wpisy do rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, wydany przez Wojewodę Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego i Lubuskiego. Wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez WUP Poznań, pod nr. ew. 2.30/00144/2014. Centralny Ośrodek szkolenia firmy znajduje się w Pile, ul. Przemysłowa 7, który jest czynny w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00. Dwa razy w miesiącu szkolimy w dni wolne od pracy.

Zapraszamy do naszych oddziałów w Zielonej Górze i Szczecinku.

Zapraszamy do naszych ośrodków szkolenia :

Centrala:

64-920 Piła, ul. Przemysłowa 7

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Stargard, Szczecinek, Koszalin, Białogard, Wałcz, Drawsko Pomorskie

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Zielona Góra, Słubice, Świebodzin, Żagań

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Piła