Szkolenia

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Cena kursu: 800,00 zł

Czas trwania kursu: 5 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: 10 lat.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Powrót do szkoleń