Szkolenia

SZKOLENIA OKRESOWE C, C+E, D, D+E

Kto podlega: dla osób posiadających prawo jazdy:

01

kategorii D1, D1+E, D lub D+E,
wydane do dnia 10 września 2008 r.;

02

kategorii C1, C1+E, C, C+E,
wydane do dnia 10 września 2009 r.

Szkolenia okresowe to rodzaj obowiązkowego szkolenia zakończonego wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. W szkoleniu okresowym muszą uczestniczyć wszyscy kierowcy wykonujący przewozy drogowe rzeczy lub osób. Udział w szkoleniach okresowych pozwala kierowcy na przedłużenie ważności kategorii prawa jazdy C lub D. Szkolenie okresowe dotyczy zatem wykonywania przewozu drogowego za pomocą pojazdów ciężarowych (w zależności od odpowiedniej kategorii: powyżej 3,5 tony, do 7,5 tony lub powyżej 12 ton) oraz zespołu pojazdów wraz z przyczepą lub autobusów. Reasumując, szkolenie okresowe jest obowiązkowe dla każdego kierowcy zawodowego, który uzyskał prawo jazdy kat. D/D1 przed 10 września 2008 roku lub prawo jazdy kat. C/C1 przed 10 września 2009 roku, a także dla kierowców zawodowych, którzy chcą przedłużyć ważność posiadanego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Powrót do szkoleń