Szkolenia

SZKOLENIE Z MOCOWANIA ŁADUNKÓW

Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym.

CEL SZKOLENIA

Zabezpieczenie ładunku to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa transportu drogowego. Jak wynika ze statystyk inspekcji drogowych to właśnie znajomość zagadnień dotyczących mocowań ładunków powinna należeć do podstaw wiedzy kierowców zawodowych. Nauka ta powinna być podparta również praktyką.

PROGRAM SZKOLENIA

Informacje ogólne

 • Bezpieczny przewóz ładunków – zasady
 • uczestnicy przewozu i ich obowiązki.

Informacje prawne

 • najważniejsze przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym
  • Prawo przewozowe,
  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 stycznia 2018r. dotyczące sposobów przewozu ładunków,
  • konsekwencje zaniedbań w zakresie zabezpieczania ładunku.

Pojazd

 • wymiary, masy i nacisk osi
 • jak można wykorzystać dopuszczalną ładowność pojazdu
 • budowa nadwozi pojazdów i urządzeń do unieruchamiania w tym L,XL

Środki i metody unieruchamiania ładunków (pokaz praktyczny i omówienie)

 • osprzęt mocujący, osprzęt dodatkowy i jego dobór do ładunku,
 • mocowanie blokowe
 • mocowanie z użyciem odciągów
 • ryglowanie
 • mieszane metody mocowania

WARUNKI UCZESTNICTWA

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest karta zgłoszeniowa.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie jednodniowe – 6 godzin

KOSZT KURSU: 300 zł – minimum 5 osób

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalnie przygotowane wykłady,
 • każdy z uczestników kursu otrzymuje specjalne zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Powrót do szkoleń