Szkolenia

SZKOLENIE CPC

CZAS TRWANIA KURSU

6 dni (po 2 dni w weekendy ) plus 1 dodatkowy dzień, powtórkowo-zadaniowy (następna sobota).
Program zajęć obejmuje  46 + 4 godziny zegarowe realizowane w kolejnych blokach tematycznych:

 1. Prawo cywilne
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Prawo podatkowe
 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 6. Dostęp do rynku
 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 8. Bezpieczeństwo drogowe

KOSZT KURSU:

 • 1.600 zł
 • 600 zł – szkolenie  z zadań problemowych (dla osób, które nie uczestniczą w pełnym kursie)
 • 100 zł – kolejne uczestnictwo w szkoleniu związane z poprawką egzaminu

TERMINY  SZKOLENIA

Do uzgodnienia w biurze szkoleń.

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • pomoc w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy nadzorowany przez ITS
 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • catering w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie certyfikatu wypisany na miejscu
 • dowód wpłaty na konto ITS tytułem opłaty za wydanie certyfikatu i przeprowadzenie egzaminu: 800 zł

Podstawa prawna:
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 96 i 97).

Szkolenie organizowane jest z myślą o osobach, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób oraz pośrednictwa w przewozie rzeczy (spedycji). Głównym celem szkolenia jest przygotowanie przewoźników i kadr niezbędnych do funkcjonowania polskiego transportu w Unii Europejskiej oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym CPC.

Zapraszamy

Powrót do szkoleń