Szkolenia

SZKOLENIE CPC

SZKOLENIE CPC, które ma za zadanie przygotowanie kursanta do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób lub rzecz. Egzamin organizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego.  Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia wg wykazu terminów określonych na stronie internetowej ITS.

Powrót do szkoleń